Prijímacie skúšky - Prijímacie konanie/zápis na ZŠ, MŠ a ZUŠ

Slovenčina Prihlasovanie a prijímanie žiakov na ZŠ, ZUŠ a MŠ
Slovenčina Na rozhodnutí o prijatí sa mi generuje nesprávny školský rok
Slovenčina Potvrdenie školy o zaradení žiaka z inej krajiny


Prijímacie skúšky - Prijímacie konanie/zápis na ZŠ, MŠ a ZUŠ - Aktuality a novinky v prijímacom konaní na ZŠ, ZUŠ a do MŠ

Slovenčina Aktuálne v prijímacom konaní na ZŠ, ZUŠ a do MŠ
Slovenčina Nové funkcie a vylepšenia v prijímacom konaní na ZŠ a do MŠ


Prijímacie skúšky - Prijímacie konanie/zápis na ZŠ, MŠ a ZUŠ - Elektronické prihlášky

Slovenčina Elektronická prihláška - ako začať?
Slovenčina Ako môžem upraviť vzhľad prihlášky
Slovenčina Prihláška na ZŠ - ako môže rodič vytlačiť alebo zmeniť odoslanú prihlášku
Slovenčina Ako nastaviť v elektronickej prihláške ponuku cudzích jazykov?
Slovenčina Ako v elektronickej prihláške nastaviť položku Elektronická schránka rodičov?
Slovenčina Kde uvidím zoznam podaných prihlášok?
Slovenčina Ako pridám do novinky na webstránke odkaz na elektronickú prihlášku?
Slovenčina Ako umiestniť elektronickú prihlášku do menu na webstránke?
Slovenčina Ako nastaviť v prihláške možnosť voľby medzi etikou a náboženskou výchovou?
Slovenčina Môžeme využívať elektronickú prihlášku, ak naša hlavná stránka je iná ako EduPage stránka?
Slovenčina Používanie viacerých prihlášok na jednej škole s viacerými zložkami
Slovenčina Priradenie číselných identifikátorov (kódov) prihlasovaným žiakom
English Application form - Uploading data to Agenda Online
Slovenčina Kde nájdem súbory nahraté k prihláške?
Slovenčina Ako nastaviť, aby mohol rodič nahrať k prihláške súbor?
Slovenčina Ako zadať do EduPage papierovú prihlášku/žiadosť za uchádzača
Slovenčina Ako sa k úprave elektronickej prihlášky dostane používateľ s právom na úpravu?
Slovenčina Chceme prihlášku na zápis prváčikov aj na prijímanie do ostatných ročníkov počas roka
Slovenčina Ako akceptujem podané prihlášky na ďalšie spracovanie?
Slovenčina Ako zadať otvárané odbory
Slovenčina Ako si pridám ďalší otváraný odbor (napríklad MŠ)
Slovenčina Ako deaktivujem elektronickú prihlášku po skončení zápisu prváčikov?
Slovenčina Chcem na prihláške zisťovať všetky údaje podľa formulára 014


Prijímacie skúšky - Prijímacie konanie/zápis na ZŠ, MŠ a ZUŠ - Vyhodnotenie prijatých elektronických prihlášok

Slovenčina Ako vyhodnotiť zápis prváčikov/žiadosti o prijatie
Slovenčina Kde nájdem v module Prijímačky žiadosti o prijatie/o prestup v tomto školskom roku?
Slovenčina Ako zadať jednoduché kritérium prijímania spĺňa/nespĺňa
Slovenčina Ako vyhodnotiť jednoduché kritérium spĺňa/nespĺňa
Slovenčina Načítanie prijatých žiakov do aScAgendy
Slovenčina Komunikácia s uchádzačmi/zákonnými zástupcami
Slovenčina Ako zistím spádovú školu uchádzačov
Slovenčina Generovanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí
Slovenčina Ako uchádzačom hromadne nastaviť dátum skúšky, kód testu, výsledok,...
Slovenčina Vyhodnotenie prijímacieho konania
Slovenčina Tlač obálok na posielanie rozhodnutí
Slovenčina Tlač rozhodnutí
Slovenčina Kritérium súrodenci na škole
Slovenčina Kritérium spádová škola
Slovenčina Ako vygenerujem číslo rozhodnutia obsahujúce číslo spisu?
Slovenčina Ako zadať číslo spisu
Slovenčina Ako nastaviť vlastný formát číslovania rozhodnutí
Slovenčina Ako poslať rovnakú správu ešte raz
Slovenčina ZŠ: Dieťa má odklad. Ako ho zaznamenám a vygenerujem mu rozhodnutie?
Slovenčina Ako prijať všetkých uchádzačov
Slovenčina Ako informovať rodiča o prijatí/neprijatí na školu?
Slovenčina Žiadosť o prijatie do ŠKD pre budúcich prváčikov
Slovenčina Ako poslať rovnakú správu s trochu pozmenenými údajmi inej skupine uchádzačov
Slovenčina Ako poslať uchádzačom hromadnú správu, ale personalizovanú
Slovenčina Môžem zmeniť/opraviť číslo už vygenerovaného rozhodnutia?
Slovenčina Na rozhodnutí chceme mať pečiatku školy a podpis riaditeľa
Slovenčina Kde uvidím, ako bude vyzerať vygenerované rozhodnutie?
Slovenčina Potrebujeme rozhodnutia pre obidvoch zákonných zástupcov
Slovenčina Ako opraviť nesprávne zadané údaje v prihláške od rodiča
Slovenčina Ako pošlem informáciu o výsledku prijímacieho konania uchádzačovi ešte raz?
Slovenčina Na rozhodnutí o prijatí sa mi generuje nesprávny školský rok
Slovenčina Ako informovať spádovú školu a obec, že sme prijali uchádzača od nich