Ako urobiť školské kolo predmetovej olympiády v podmienkach dištančnej výučby?

Slovenčina Čeština

Školské kolo predmetovej olympiády môžete v podmienkach dištančnej výučby urobiť cez online test v EduPage.
Aby ste žiakom z rôznych tried mohli prideliť test, musíte si na tento účel vyrobiť "hodinu", najlepšie typu "krúžok".

Kliknite na Pridať hodinu, ktorú učím.


Ako predmet vyberte Krúžok. Zadajte názov - napr. Olympiáda z matematiky.
Kliknite na výber žiakov.


V pravej časti začnite zadávať meno žiaka.


Keď sa objaví v zozname, zaškrtnite ho. Opakujte tento postup, až pokým nepridáte všetkých žiakov, ktorí sa danej súťaže zúčastňujú.


Hodinu uložte.

Teraz môžete žiakom tejto hodiny prideliť online test rovnako, ako ľubovoľnej inej hodine. Ako vytvoriť nový test?

Do takejto "hodiny" môžete vybrať žiakov rôznych kategórií, nemusíte pre každú kategóriu vytvárať zvláštnu hodinu. Stačí, ak pri prideľovaní testu vyberiete len žiakov, pre ktorých je test určený, tj. žiakov jednej kategórie. Ako prideliť materiál len niektorým žiakom?

Online testy umožňujú nastaviť "časové okno", v ktorom môžu žiaci test vypracovať. Ako obmedziť čas na vypracovanie testu ?

Pre niektoré typy súťaží (napr. matematická olympiáda) môžete test zostaviť z otvorených otázok. Žiaci zadanie vypracujú na papier, odfotia ho a priložia do otvorenej otázky. Otázka typu "Otvorená otázka"