Prečo sa nezobrazuje krúžok v ETK?

Slovenčina Čeština

Krúžky sa obvykle nezadávajú do normálneho rozvrhu ale zadávajú sa do osobného rozvrhu učiteľa, ktorý krúžok vedie.

Takto si pridá krúžok do osobného rozvrhu učiteľ, ktorý krúžok vedie:

Otvorte nastavenia hodiny. Ako zmeniť nastavenia hodiny?

Zadajte deň a časový interval, kedy bude krúžok bývať.

Administrátor sa k týmto nastaveniam dostane cez Agenda Online / Krúžky. Po dvojkliku na názov krúžku sa objavia nastavenia hodiny.