הורים עם יותר מילד אחד

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

אם להורים יש יותר ילדים הלומדים בבית הספר, הילדים יכולים להיות מקובצים בחשבון אחד של ההורים. ההורים אינם צריכים להשתמש בכניסה נפרדת עבור ילדים שונים.
ההורים צריכים חשבון הורה. חשבונות ההורים נוצרים על ידי המורים בכיתה. העבר למחנך הכיתה את כתובת הדואר האלקטרוני שלך. המורה יכניס ו את כתובת הדואר האלקטרוני למערכת וישלח אליך נתוני ההתחברות שלך למערכת .

אם אין לך חשבון הורה, בקר בכתובת : הורים : כיצד לקבל מידע להתחברות בכל זמן?

התחבר עם נתוני ההתחברות שלך כהורה . יתאפשר לך לראות נתונים עבור כל הילדים שלך הלומדים בבית הספר. לא יתאפשר לך לראות את הנתונים של ילדיך שמחנך כיתתם לא יצר עבורך חשבון אב.

ניתן לקבץ ילדים הלומדים בבתי ספר שונים לחשבון הורים אחד. במקרה זה, חשוב להעביר לבתי הספר השונים כתובת דואר אלקטרוני זהה.

כיצד לקבל גישה הורה Edupage