Vytvoriť EduPage

Slovenčina   Ako vytvoriť EduPage stránku?
Slovenčina   Ako sa prihlásiť na EduPage stránku ako administrátor?
Slovenčina   Ako premenovať novú EduPage stránku?
Slovenčina   Meno našej školy sa nedá zaregistrovať
Slovenčina   Zmena hesla - administrátor
Slovenčina   Administrátor - zabudol som heslo
Slovenčina   Ako prispôsobiť preklad textových reťazcov na našej stránke?
Slovenčina   Ako nastaviť správny čas na webstránke?


Vytvoriť EduPage - Dáta školy - Zadávanie dát

Slovenčina   Ako môžem pridať učiteľov/triedy/predmety do EduPage?
Slovenčina   Import údajov
Slovenčina   Výmena / zmena učiteľa počas školského roka
Slovenčina   Ako nastaviť zvonenia?
Slovenčina   Ako zadať zmenu priezviska učiteľky?
Slovenčina   Môžu sa zadať údaje zapisovaného žiaka aj na školskej www stránke?
Slovenčina   Ako zadať zmenu triedneho učiteľa počas šk.roka?
Slovenčina   Ako zadať žiakovi prestup do inej triedy?
Slovenčina   Ako ošetriť hlásenie "Nie je možné odstrániť túto položku..."
Slovenčina   Ako zadať nepedagogického zamestnanca?
Slovenčina   Ako synchronizovať údaje medzi aScAgendou a EduPage stránkou?


Vytvoriť EduPage - Dáta školy - Nastavenia hodín

Slovenčina   Prehľad a správa hodín
Slovenčina   Červené hodiny so zvončekom
Slovenčina   Ako zmeniť nastavenia hodiny?
Slovenčina   Schváliť hodinu
Slovenčina   Delenia hodín
Slovenčina   Ako kopírovať delenia na skupiny?
Slovenčina   Prepojenie delených hodín s rozvrhom
Slovenčina   Ako obnoviť hodinu (s plánom), ktorá bola omylom zmazaná
Slovenčina   Ako skryť prázdne riadky a stĺpce v prehľade
Slovenčina   Administrátor - ako pri hodinách pre semináre skopírovať študentov z rozvrhu?
Slovenčina   Administrátor - ako nastaviť žiakovi, že nechodí na predmet?
Slovenčina   Ako si môže administrátor vytlačiť zoznam žiakov na hodine?
Slovenčina   Ako urobiť rozvrh pre integrovaných žiakov s ľahším postihnutím - disponibilná hodina?


Vytvoriť EduPage - Dáta školy - Nastavenia hodín - Hodiny

Slovenčina   Učiteľ - hodiny - prehľad
Slovenčina   Učiteľ - čo je to "hodina" a ako si ju vytvoriť?
Slovenčina   Na čo je dobrá "hodina"?
Slovenčina   Hodiny z rozvrhu (so zvončekom)
Slovenčina   Ako zmeniť nastavenia hodiny?
Slovenčina   Ako zmazať hodinu?
Slovenčina   Ako obnoviť hodinu (s plánom), ktorú som si omylom zmazal?
Slovenčina   Vytváranie hodín pre delené alebo spájané triedy
Slovenčina   Ako si môžem skopírovať svoje hodiny (plány) z minulého školského roka?
Slovenčina   Ako pri vytváraní hodiny skopírovať svoj plán z minulého školského roka?
Slovenčina   Učím v jednej triede obidve skupiny. Mám si vytvoriť jednu hodinu alebo dve?
Slovenčina   Čo je oficiálna a neoficiálna hodina?
Slovenčina   Prepojenie delenej hodiny s názvom hodiny z rozvrhu
Slovenčina   Načo slúži nastavenie štandardného predmetu pri vytváraní hodiny?
Slovenčina   Môžem skopírovať zadelenie žiakov z minulého roka?
Slovenčina   Vytváranie hodín - maturitných seminárov
Slovenčina   Hodina s asistentom učiteľa
Slovenčina   Ako zobraziť v triednej knihe a v IŽK iba žiakov mojej skupiny?
Slovenčina   Ako vytlačiť zoznam žiakov?
Slovenčina   Zasadací poriadok
Slovenčina   Prečo mi pri hodine svieti červený výkričník?
Slovenčina   Ako skontrolujem, či mám v hodine vybratých správnych žiakov?
Slovenčina   Prečo žiaci vidia v rozvrhu hodiny, na ktoré nechodia?


Vytvoriť EduPage - Dáta školy - Nastavenia hodín - Hodiny - Špeciálne prípady

Slovenčina   Hodina s dvomi zložkami - napr. teória a cvičenia
Slovenčina   Učitelia sa v skupinách striedajú - ako si vytvoriť hodiny?
Slovenčina   Žiak zmení skupinu počas školského roka
Slovenčina   Celá a zároveň delená hodina v jednej triede - napr. prírodovedné predmety
Slovenčina   Hodina s viacerými zložkami - napríklad SJL - gramatika a literatúra
Slovenčina   Dvaja učitelia učia v jednej triede predmet delený na skupiny. Čo s plánom?
Slovenčina   Hodiny - odborný výcvik, majstri sa striedajú
Slovenčina   Ako vytvoriť rozvrh a hodiny pre malotriedky a triedy so žiakmi z viacerých ročníkov?


Vytvoriť EduPage - Dáta školy - Nastavenia hodín - Hodiny - Hodiny pre ŠKD a krúžky

Slovenčina   Učiteľ (družinár) - ako vytvoriť hodinu pre ŠKD?
Slovenčina   Učiteľ - ako vytvoriť hodinu pre krúžok?
Slovenčina   Učiteľ - prečo nevidím hodiny pre ŠKD/krúžok v rozvrhu a v triednej knihe?
Slovenčina   Učiteľ/družinár - ako si pripraviť plán pre ŠKD?
Slovenčina   Učiteľ - ako zapísať do triednej knihy vzdelávacie aktivity v ŠKD (náplň krúžku)?
Slovenčina   V jednom oddelení ŠKD sa striedajú dvaja družinári. Ako vytvoriť hodinu?
Slovenčina   Ako môže triedny učiteľ zadeliť žiakov svojej triedy na krúžky?
Slovenčina   Ako vytlačiť zoznam žiakov navštevujúcich krúžok?
Slovenčina   Učiteľ - Ako zadať učivo na týždeň?


Vytvoriť EduPage - Dáta školy - Nový školský rok

Slovenčina   Online test v prostredí EduPage ako kritérium prijímacích skúšok


Vytvoriť EduPage - Dáta školy - Nový školský rok - Elektronické prihlášky

Slovenčina   Elektronická prihláška - ako začať?
Slovenčina   Ako môžem upraviť vzhľad prihlášky
Slovenčina   Ako môže rodič vytlačiť alebo zmeniť odoslanú prihlášku
Slovenčina   Ako nastaviť v elektronickej prihláške ponuku cudzích jazykov?
Slovenčina   Ako v elektronickej prihláške nastaviť položku Elektronická schránka rodičov?
Slovenčina   Kde uvidím zoznam podaných prihlášok?
Slovenčina   Ako pridám do novinky na webstránke odkaz na elektronickú prihlášku?
Slovenčina   Ako umiestniť elektronickú prihlášku do menu na webstránke?
Slovenčina   Ako nastaviť v prihláške možnosť voľby medzi etikou a náboženskou výchovou?
Slovenčina   Môžeme využívať elektronickú prihlášku, ak naša hlavná stránka je iná ako EduPage stránka?
Slovenčina   Používanie viacerých prihlášok na jednej škole s viacerými zložkami
Slovenčina   Priradenie číselných identifikátorov (kódov) prihlasovaným žiakom
Slovenčina   Kde nájdem súbory nahraté k prihláške?
Slovenčina   Ako nastaviť, aby mohol rodič nahrať k prihláške súbor?
Slovenčina   Ako zadať elektronickú prihlášku za uchádzača
Slovenčina   Ako sa k úprave elektronickej prihlášky dostane používateľ s právom na úpravu?
Slovenčina   Chceme prihlášku na zápis prváčikov aj na prijímanie do ostatných ročníkov počas roka
Slovenčina   Ako akceptujem podané prihlášky na ďalšie spracovanie?
Slovenčina   Ako zadať otvárané odbory
Slovenčina   Ako si pridám ďalší otváraný odbor (napríklad MŠ)
Slovenčina   Ako deaktivujem elektronickú prihlášku po skončení zápisu prváčikov?


Vytvoriť EduPage - Dáta školy - Nový školský rok - Prijímacie skúšky na stredné školy - Žiak / rodič

Slovenčina   Ako sa môže žiak prihlásiť na strednú školu cez EduPage?


Vytvoriť EduPage - Dáta školy - Úložný priestor

Slovenčina   Ako vymazať súbory z úložného priestoru?