Administrátor - prehľad o práci učiteľov na EduPage (napr. počas karantény)

Slovenčina Čeština

Administrátor EduPage si môže pripraviť výkaz o práci učiteľov na EduPage (napr. počas karantény), tj. prehľad o vytváraní, prideľovaní a hodnotení materiálov a o komunikácii so žiakmi, aby učitelia nemuseli vykazovať svoju činnosť vedeniu školy alebo predmetovej komisii iným prácnym spôsobom.

Stlačte tlačidlo Štart v ľavom hornom rohu EduPage stránky. V ďalších nastaveniach vyberte Výkaz práce v EduPage.


Vyberte konkrétneho učiteľa.


Stlačením ikony filtra môžete vybrať, ktoré položky sa v prehľade majú zobrazovať.


Výkaz si môžete uložiť do PDF alebo vytlačiť.

Výkaz práce učiteľa na EduPage (napr. počas karantény)