วิธีสั่งพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่อยู่ในแต่ละวิชาเลือก

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

เลือก วิชาเลือก แล้วจึงกดปุ่ม "นักเรียน"

คลิกปุ่มที่มีสัญลักษณ์รูปประแจที่ด้านบนขวา แล้วจึงคลิก พิมพ์/ส่งออก

โดยท่านสามารถเลือกพิมพ์รายงานได้สองแบบคือ: แบบที่แสดงชั้นเรียน หรือแบบที่ไม่แสดงชั้นเรียน