Ako vytlačiť zoznam žiakov navštevujúcich krúžok?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

Kliknite na hodinu pre krúžok. Vyberte záložku žiaci.

Kliknite na ikonu kľúča a ďalej na Tlač/export.

Máte na výber dve tlačové zostavy. Ak chcete mať vytlačenú aj triedu, vyberte zostavu čislo 2.