วิธีสร้างรายวิชาในกรณีที่ครูหลายท่านผลัดกันสอนในชมรมเดียวกัน

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

ในกรณีที่ครูหลายท่านผลัดกันสอนในชมรมเดียวกัน ท่านจำเป็นต้องเพิ่มครูเหล่านั้นเข้าไปในรายวิชา

ซึ่งสามารถทำได้ในขณะที่ท่านกำลังสร้างรายวิชา หรือกลับมาทำในภายหลังโดยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่ารายวิชา วิธีเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารายวิชา

กด "แสดงการตั้งค่าขั้นสูง"

เลือก ครู

ครูแต่ละท่านสามารถมองเห็นรายวิชา โดยมีแผนการสอนเดียวกันและครูทุกท่านใช้การบริหารจัดการชั้นเรียนเดียวกัน