V jednom oddelení ŠKD sa striedajú dvaja družinári. Ako vytvoriť hodinu?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Ak sa v jednom oddelení striedajú dvaja alebo viacerí družinári, potom je potrebné do jednej hodiny pridať ďalšieho/ďalších družinárov.

Môžete to urobiť buď pri vytváraní hodiny, alebo neskôr zmenou nastavení hodiny. Ako zmeniť nastavenia hodiny?

Stlačte "Zobraziť rozšírené nastavenia"

Vyberte ďalšieho učiteľa/učiteľov.

Každý z týchto učiteľov vidí túto hodinu. Vidí rovnaký plán a zapisujú do tej istej triednej knihy.