วิธีสร้างรายวิชาสำหรับวิชาเลือก

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

กดปุ่ม "+" เพื่อสร้างรายวิชาสำหรับวิชาเลือก

1. เลือก "วิชาเลือก " ในขณะที่เลือกวิชา

2. คลิก นักเรียน/กลุ่ม และพิมพ์ชื่อของนักเรียนในเครื่องมือค้นหาที่อยู่ทางด้านขวา ระบบจะแสดงรายชื่อนักเรียน แล้วจึงเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมรายวิชานั้น โดยระบบจะแสดงรายชื่อนักเรียนตามชั้นเรียนที่นักเรียนอยู่ จากนั้นจึงเลือกนักเรียนที่เหลือด้วยวิธีเดียวกัน

3. หากท่านทราบกำหนดเวลาเรียนของวิชาเลือกของท่าน ท่านสามารถป้อนเวลาได้เลย หรือท่านอาจจะกลับมาป้อนกำหนดเวลาในภายหลังก็ได้เช่นกัน ครู - เหตุใดฉันจึงไม่เห็นรายวิชาสำหรับ ชมรม/วิชาเลือก ในการบริหารจัดการชั้นเรียน

การสร้างรายวิชาจะต้องทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในช่วงเริ่มต้นของปีการศึกษา หากผู้ดูแลระบบได้สร้างรายวิชาไว้แล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องสร้างซ้ำอีกครั้ง

ครู - วิธีการจัดเตรียมแผนสำหรับชมรม
วิธีป้อนกิจกรรมทางการศึกษาเข้าไปในการบริหารจัดการชั้นเรียนของชมรม (และวิชาเลือก)