Učiteľ - ako zapísať do triednej knihy vzdelávacie aktivity v ŠKD (náplň krúžku)?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Vzdelávacie aktivity, ktoré robíte v ŠKD alebo na krúžku, môžete zapísať do triednej knihy rovnako, ako sa zapisuje učivo normálnej hodiny.

Najjednoduchšie je, ak máte pripravený plán v EduPage Učiteľ/družinár - ako si pripraviť plán pre ŠKD?
Potom stačí jednoducho vybrať tému z plánu. Ináč treba zapísať učivo ručne.

Ak sa vám v triednej knihe nezobrazuje krúžok/ŠKD, je potrebné pridať si túto hodinu do svojho osobného rozvrhu buď cez nastavenia hodiny alebo cez osobný rozvrh.

Učiteľ - prečo nevidím hodiny pre ŠKD/krúžok v rozvrhu a v triednej knihe?
Učiteľ - vytvorenie osobného rozvrhu