วิธีป้อนกิจกรรมทางการศึกษาเข้าไปในการบริหารจัดการชั้นเรียนของชมรม (และวิชาเลือก)

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

ไม่ว่ากิจกรรมทางการศึกษาจะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในชมรมหรือวิชาเลือก ท่านสามารถป้อนข้อมูลเข้าไปในการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยวิธีเดียวกับการป้อนหัวข้อการสอนในรายวิชาทั่วไป

วิธีการจัดเตรียมแผนการสอนที่ทำได้ง่ายใน EduPage ครู - วิธีการจัดเตรียมแผนสำหรับชมรม
จากนั้นจึงเลือกหัวข้อการสอนจากแผนการสอน หรือท่านอาจจะป้อนหัวข้อการสอนด้วยตนเองก็ได้

หากวิชาเลือก/ชมรมไม่แสดงอยู่ในการบริหารจัดการชั้นเรียน ท่านจำเป็นต้องเพิ่มรายวิชานี้เข้าไปในตารางสอนของท่าน ผ่านการตั้งค่ารายวิชา หรือ ผ่านทางตารางสอนของท่าน

ครู - เหตุใดฉันจึงไม่เห็นรายวิชาสำหรับ ชมรม/วิชาเลือก ในการบริหารจัดการชั้นเรียน
Teacher - Creating personal timetable