Učiteľ - Ako zadať učivo na týždeň?

Slovenčina Čeština

Učiteľ môže pri zapisovaní do triednej knihy pre ŠKD alebo MŠ zapísať učivo na týždeň.
Použite funkciu "Prebrané učivo (Týždeň)" a zapíšte učivo na týždeň.Učivo sa automaticky zobrazí v ETK na celý týždeň, nemusíte ho zakaždým zapisovať. Ak chcete, môžete učivo označiť ako prebrané, ale nie je to nutné, učivo ostane aj tak zapísané:


Ak prípadne v niektorý deň preberáte iné učivo, môžete daný deň dopísať v položke "Prebrané učivo" a do 1. prázdneho políčka zapíšte učivo:


Pri zapisovaní učiva pre ŠKD/MŠ odporúčame použiť funkciu zapísať učivo z plánu: Učiteľ - ako zapísať do triednej knihy vzdelávacie aktivity v ŠKD (náplň krúžku)?.