รายวิชาที่มีสัญลักษณ์รูประฆัง

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

ในช่วงเริ่มปีการศึกษา ครูจะต้องสร้างรายวิชาที่พวกเขาจะต้องสอน

ถ้าได้มีการเผยแพร่ตารางสอนไปแล้ว EduPage จะช่วยให้ครูสามารถสร้างรายวิชาได้ง่ายขึ้น โดยสร้างรายการรายวิชาที่ครูควรจะต้องสอนซึ่งอ้างอิงจากตารางสอน ทั้งนี้รายการดังกล่าวไม่ใช่รายวิชา แต่เป็นเพียงเครื่องมือในการสร้างรายวิชาเท่านั้น

คลิกที่กล่องรายการที่มีสัญลักษณ์รูประฆังทีละกล่องแล้วกดบันทึก เพื่อสร้างรายวิชาด้วยวิธีนี้

หากรายวิชามีการแบ่งกลุ่ม กรุณา ตรวจสอบ/เลือก นักเรียนที่ท่านต้องสอน การแบ่งและการรวมชั้นเรียน