როგორ შევცვალოთ კურსის პარამეტრები?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Georgia Thai

მივიტანოთ მაუსი კურსის მარჯვენა ქვედა კუთხესთან, სადაც გამოჩნდება პარამეტრების ნიშანი. დააჭირე ნიშანს.

შენ დაინახავ კურსის მთავარ პარამეტრებს.