ภาพรวม - เนื้อหามาตรฐาน

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

ใน ภาพรวมรายวิชา - เนื้อหามาตรฐาน ผู้ดูแลระบบสามารถมองเห็นว่าครูได้นำเนื้อหามาตรฐานมาใช้ในแผนการสอนของพวกเขาหรือไม่ สีเขียวหมายถึงรายวิชาที่เป็นทางการที่มีการนำเนื้อหามาตรฐานมาใช้ สีแดงแสดงว่าครูไม่ได้นำเนื้อหามาตรฐานมาใช้ในแผนการสอนของเขา (หรือครูไม่ได้สร้างแผนการสอนในรายวิชานั้น ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบโดยเปิด ภาพรวมรายวิชา - แผนการสอน)