מנהל - כיצד לשנות את ההגדרות של המקצוע

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

בתפריט השמאלי, בחר סקירה ולאחר מכן מקצועות.

אם תלחץ על מקצוע, תוכל לשנות את הגדרות המקצוע.

כעת אתה יכול לראות או לשנות את הגדרות המקצוע.