Ako zverejniť na stránke nejakú podstránku len pre určitú skupinu?

Slovenčina Čeština

V rámci EduPage stránky si môžete vytvoriť svoju podstránku (textový modul): Ako vytvoriť nový modul v menu?
a upravenú podstránku môžete zviditelniť všetkým používateľom bez prihlásenia (vtedy nie je potrebné nič ďalšie nastavovať) alebo môžete podstránku zviditeľniť len určitej skupine používateľom, napr. len prihláseným používateľom alebo len učiteľom.
Urobiť to môžete v moduly a navigácia - zoznam všetkých modulov:


a tu určíte akej skupine sa zobrazí daný modul: