Čo znamená prehrať online pri DÚ?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Ak pri domácej úlohe, alebo pri pridelenom teste svieti informácia, že sa dá prehrať online, kliknite na túto správu a zvoľte Prehrať materiál.

Buď sa dá tento materiál vypracovať online, alebo obsahuje nejaký študijný materiál.

Ak obsahuje otázky, môžete ich vypracovať aj v mobilnej aplikácii.

Ďalšie návody k mobilnej aplikácii: Žiak