Ako zistím, ktoré úlohy som už vypracoval a ktoré ešte nie?

vyřízené

Slovenčina Čeština

Prehľad domácich úloh: Kde nájdem DÚ v mobilnej aplikácii?


Domáce úlohy, ktoré žiak odovzdá vypracované, by si mal v zozname domácich úloh označiť príznakom "Vybavené". Ako urobenú domácu úlohu odstránim zo zoznamu úloh?
Potom nebudú v zozname úloh aj tie úlohy, ktoré už má žiak hotové. Cieľom je mať zoznam domácich úloh prázdny, tj. úlohy sú vypracované.

Pokiaľ domáca úloha obsahovala aj nejaké karty, po vypracovaní DÚ vidí žiak aj svoju percentuálnu úspešnosť. Čo znamená prehrať online pri DÚ?
Na základe tohoto výsledku vie, že si úlohu už vypracoval. Môže ju označiť ako vybavenú.

Pokiaľ domáca úloha neobsahovala žiadne karty na online prehrávanie, napr. úloha typu "Zopakujte si vybrané slová po P", takúto úlohu môže žiak jedine označiť ako vybavenú. Tak bude vedieť, že je už hotová.