Ako žiakom prideliť pripravené karty na DÚ?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Kliknite na tlačidlo Prípravy na hlavnej obrazovke, vyberte tému z plánu. Zaškrtnite úlohy, ktoré chcete prideliť na DÚ.


Vyberte dátum, dokedy majú žiaci úlohu vypracovať, alebo ponechajte nastavenie "Nasledujúcu hodinu".
Stlačením tlačidla Uložiť úlohu pridelíte žiakom.


Ako si učiteľ pozrie odpovede/výsledky žiakov v mobilnej aplikácii?

Ďalšie návody k mobilnej aplikácii: Učiteľ