Ako zadať žiakom DÚ cez mobilnú aplikáciu?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Kliknite na červené tlačidlo + a zvoľte Domáca úloha. Zadajte text úlohy a vyberte termín, dokedy majú žiaci úlohu vypracovať.
Stlačte Uložiť a úloha je pridelená.

Ako prideliť žiakom hotový materiál (prezentáciu, test) cez mobilnú aplikáciu?

Ďalšie návody k mobilnej aplikácii: Učiteľ