Ako podpísať nové známky?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Podpísať známky môže rodič z rodičovského konta alebo plnoletý žiak zo svojho žiackeho konta. Ostatní žiaci si môžu známky len pozrieť.
Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič?

Rodič/Plnoletý žiak po prihlásení sa do EduPage klikne na 'Známky'.

Zobrazí sa prehľad známok. Žltou farbou sú vyznačené známky, ktoré pribudli od poslednej návštevy. Ak prejdete kurzorom myši nad hociktorú z nich, zobrazí sa dátum, kedy bola známka udelená.

Po rozkliknutí sa zobrazí presný prehľad, za čo boli známky udelené. Ak je pri nich poznámka, stačí prejsť na ňu kurzorom a poznámka sa zobrazí.

Známky podpíšete kliknutím na červené tlačidlo "Podpísať známky", čím žltá farba zmizne a učiteľ má prehľad o tom, že rodič/plnoletý žiak známky videl.

Nové známky sa dajú podpísať aj cez mobilnú aplikáciu. Po prihlásení sa k známkam dostanete cez notifikáciu o známke v správach alebo kliknutím na kachličku Známky. Podpísať sa dajú stlačením tlačidla „Podpísať“.