Prihlásenie - rodič

Slovenčina Najčastejšie otázky k prihláseniu - rodič
Slovenčina Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič?
Slovenčina Neviem heslo, zabudol som heslo, heslo mi nefunguje
Slovenčina Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym kontom v EduPage?
Slovenčina Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi?
Slovenčina Rodič - ako si môžem zmeniť heslo do EduPage?
Slovenčina Ako môže rodič zistiť heslo do EduPage účtu svojho dieťaťa?
Slovenčina Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Slovenčina Prečo vidím v EduPage len jedno dieťa, keď mám na škole dve deti?
Slovenčina Ako si odpojiť žiacke konto od rodičovského konta?
Slovenčina Ako si môžem zmeniť email do rodičovského konta?
Slovenčina Ako si v mobilnej aplikácii pridať ďalšieho užívateľa
Slovenčina Po prihlásení vidím chybu vo svojom mene / zmenilo sa mi priezvisko
Slovenčina Dieťa nastúpilo na novú školu, ale v aplikácii ho stále nevidím
Slovenčina Ako v mobilnej aplikácii odstrániť používateľa?


Mobilná aplikácia - Nastavenia mobilnej aplikácie

Slovenčina Mobilná aplikácia EduPage
Slovenčina Ako zmeniť jazyk mobilnej aplikácie?
Slovenčina Ako vypnúť/zapnúť push notifikácie v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Notifikácie na zariadeniach Xiaomi
Slovenčina Ako zapnúť zvukové notifikácie prichádzajúcich správ?
Slovenčina Ako vyčistiť vyrovnávaciu pamäť (cache) v aplikácii?
Slovenčina Prehľad DÚ a upozornenie na zajtrajšie úlohy
Slovenčina Ako si nastaviť, ktoré typy notifikácií dostávať a či ich dostávať so zvukom
Slovenčina Možnosti nastavenia notifikácií o zadanom chýbaní v mobilnej aplikácii
Slovenčina Nastavenie zvukových notifikácií v mobile pre aplikáciu EduPage


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii

Slovenčina Mám problém s prihlásením
Slovenčina Chcem podať Ospravedlnenku / Žiadosť / Vyhlásenie
Slovenčina Ako pridať do mobilnej aplikácie EduPage ďalšieho používateľa
Slovenčina V mobilnej aplikácii nemôžem pripojiť prílohu k domácej úlohe/k správe


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii - Učiteľ

Slovenčina Triedna kniha cez mobilnú aplikáciu EduPage
Slovenčina Ako opakovať dochádzku z predošlej hodiny v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Ako vyplniť dochádzku žiakov podľa pípnutí?
Slovenčina Ako môže triedny učiteľ zadať ospravedlnenku žiaka cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina Ako môže učiteľ akceptovať elektronickú ospravedlnenku od rodiča cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina Kde si pozriem rozvrh?
Slovenčina Prehľad suplovania v aplikácii
Slovenčina Ako zadať známky (hodnotenie) cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina Ako zadať v mobilnej aplikácii známky (hodnotenie) viacerým žiakom naraz?
Slovenčina Ako zadať žiakom DÚ cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina Ako žiakom prideliť pripravené karty na DÚ?
Slovenčina Ako prideliť žiakom hotový materiál (prezentáciu, test) cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina Ako dať žiakovi domácu úlohu/test/projekt na prepracovanie v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Ako si učiteľ pozrie odpovede/výsledky žiakov v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Ako v aplikácii zadať hromadne kontrolu DÚ (urobil/neurobil) ?
Slovenčina Ako cez mobilnú aplikáciu poslať správu žiakom, rodičom alebo učiteľom?
Slovenčina Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Slovenčina Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Slovenčina Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Slovenčina Funkcia Meniny v EduPage
Slovenčina Správy všetkých používateľov na jednom mieste
Slovenčina Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Slovenčina Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Slovenčina Ako v mobilnej aplikácii vymažem správu, ktorú som omylom rozoslal?


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii - Rodič

Slovenčina Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič?
Slovenčina Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi?
Slovenčina Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym kontom v EduPage?
Slovenčina Ako podpísať známky?
Slovenčina Ako odhlásiť dieťa z obeda?
Slovenčina Ako poslať správu len niektorým učiteľom alebo žiakom?
Slovenčina Kde si pozriem rozvrh?
Slovenčina Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Slovenčina Ako podať žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania?
Slovenčina Rodič - Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa?
Slovenčina Ako zadať elektronickú ospravedlnenku?
Slovenčina Funkcia Meniny v EduPage
Slovenčina Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Slovenčina Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Slovenčina Prehľad suplovania v aplikácii
Slovenčina Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina Kde si môžem pozrieť príchody a odchody svojho dieťaťa?
Slovenčina Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina Správy všetkých používateľov na jednom mieste
Slovenčina Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Slovenčina Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Slovenčina Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Žiak - ako v mobilnej aplikácii zistím, či bola DÚ správne odoslaná učiteľovi?
Slovenčina Ako v mobilnej aplikácii vymažem správu, ktorú som omylom rozoslal?
Slovenčina Prečo nevidím kachličku Žiadosti/Vyhlásenia?
Slovenčina Preklad správy v EduPage do iných jazykov
Slovenčina Dieťa nastúpilo na novú školu, ale v aplikácii ho stále nevidím
Slovenčina Tmavý režim v mobilnej aplikácii (Xiaomi)
Slovenčina Prehľad DÚ a upozornenie na zajtrajšie úlohy


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii - Žiak

Slovenčina Kde si pozriem rozvrh?
Slovenčina Prehľad suplovania v aplikácii
Slovenčina DÚ v mobilnej aplikácii
Slovenčina Čo znamená prehrať online pri DÚ?
Slovenčina Ako môžem pripojiť súbor k domácej úlohe?
Slovenčina Kde si môžem v aplikácii pozrieť výsledky z DÚ či testu?
Slovenčina Ako urobenú domácu úlohu odstránim zo zoznamu úloh?
Slovenčina Ako poslať správu len niektorým učiteľom alebo žiakom?
Slovenčina Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Slovenčina Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina Ako sa môžem v EduPage pripravovať na celoštátne testovanie (T5, T9, maturita)?
Slovenčina Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Slovenčina Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Slovenčina Funkcia Meniny v EduPage
Slovenčina Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Slovenčina Ako zistím, ktoré úlohy som už vypracoval a ktoré ešte nie?
Slovenčina Kde nájdem návody k mobilnej aplikácii?
Slovenčina Žiak - ako sa pripojím na online hodinu?
Slovenčina Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Žiak - ako v mobilnej aplikácii zistím, či bola DÚ správne odoslaná učiteľovi?
Slovenčina Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Slovenčina Ako si môže žiak v EduPage otestovať svoje vedomosti?
Slovenčina Preklad správy v EduPage do iných jazykov
Slovenčina Prehľad DÚ a upozornenie na zajtrajšie úlohy


Správy a komunikácia

Slovenčina Ako poslať správu len niektorým učiteľom alebo žiakom?
Slovenčina Ako filtrovať / vyhľadávať v správach na webe?
Slovenčina Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina Ako môže rodič cez EduPage napísať správu učiteľovi alebo viacerým učiteľom?
Slovenčina Kde nájdem mnou odoslané správy?
Slovenčina Ako zmažem správu, ktorú som omylom rozoslal?
Slovenčina Ako skryjem vybavené správy?
Slovenčina Ako poslať správu učiteľom/rodičom na webe?
Slovenčina Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Slovenčina Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?


Známky

Slovenčina Ako podpísať nové známky?
Slovenčina Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Ako sa dostanem k známkam svojho dieťaťa za predchádzajúce školské roky?


Dochádzka a ospravedlnenky

Slovenčina Rodič - ako zadať elektronickú ospravedlnenku?
Slovenčina Môžem zadať elektronickú ospravedlnenku dopredu?
Slovenčina Zadanie elektronickej ospravedlnenky dopredu + odhlásenie z obeda
Slovenčina Ako vidí rodič ospravedlnené aj neospravedlnené hodiny svojho dieťaťa
Slovenčina Zadanie elektronickej ospravedlnenky cez web
Slovenčina Kde si môžem pozrieť príchody a odchody svojho dieťaťa?


Školská jedáleň

Slovenčina Odhlasovanie / prihlasovanie stravy / zmena menu - z pohľadu stravníka
Slovenčina Ako rodič nastaví potravinové alergie a intoleranciu pre svoje dieťa
Slovenčina Kde stravník vidí aktuálny kredit na stravu


Domáce úlohy

Slovenčina DÚ v mobilnej aplikácii
Slovenčina Kde nájdem domáce úlohy?
Slovenčina Ako si na webe zobrazím len DÚ alebo testy z konkrétneho predmetu?
Slovenčina Čo znamená "prehrať online" pri teste, či domácej úlohe?
Slovenčina Žiak - ako môžem nahrať súbor k domácej úlohe?
Slovenčina Žiak - ako si overím, či bola DÚ správne odoslaná učiteľovi?
Slovenčina Ako urobenú domácu úlohu odstránim zo zoznamu úloh?
Slovenčina Ako si zobrazím úlohu, ktorú som si omylom skryl / označil ako vybavenú?
Slovenčina Mám v EduPage viac detí - ako si zobrazím úlohy konkrétneho dieťaťa?
Slovenčina Ako môžem druhýkrát odovzdať súbor ako DÚ?
Slovenčina Ako odovzdať projekt cez EduPage?
Slovenčina Ako vypracovať online test alebo domácu úlohu?
Slovenčina Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Slovenčina Ako odovzdať domácu úlohu (text, obrázok alebo súbor)?
Slovenčina Kde si môžem v aplikácii pozrieť výsledky z DÚ či testu?
Slovenčina Ako si uložiť rozpracovanú DÚ?
Slovenčina Žiak - ako v mobilnej aplikácii zistím, či bola DÚ správne odoslaná učiteľovi?


Materiály na vyučovanie

Slovenčina Ako sa dostanem v EduPage k maturitným testom z predchádzajúcich rokov?
Slovenčina Ako sa dostanem v EduPage k testom z Testovania 9?
Slovenčina Ako sa dostanem k testom z Testovania 5?
Slovenčina Čo znamená "prehrať online" pri teste, či domácej úlohe?
Slovenčina Ako si môžem pozrieť materiály od učiteľa z prechádzajúcich rokov?
Slovenčina Ako sa môžem v EduPage pripravovať na celoštátne testovanie (T5, T9, maturita)?
Slovenčina Ako si môže žiak v EduPage otestovať svoje vedomosti?


Výsledky

Slovenčina Kde si môžem v aplikácii pozrieť výsledky z DÚ či testu?
Slovenčina Kde si môžem pozrieť výsledky z DÚ či testu na webe?
Slovenčina Obnovenie výsledkov testu/DÚ pri výpadku internetu/prúdu
Slovenčina Ako si môžem pri priebežne ukladať svoje odpovede v teste či DÚ?
Slovenčina Výsledky z testu - moje odpovede sú poprehadzované
Slovenčina Ako a kde si pozriem známky?


Žiadosti / Vyhlásenia

Slovenčina Ako podať žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania?
Slovenčina Prečo nevidím kachličku Žiadosti/Vyhlásenia?
Slovenčina Vyhlásenie o bezpríznakovosti - platné od 15.8.2022
Slovenčina Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov
Slovenčina Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov
Slovenčina Ako podám Prehlásenie o oboznámení sa so školským poriadkom
Slovenčina Plnomocenstvo na preberanie žiaka zo školy
Slovenčina Vyhlásenie o bezinfekčnosti pre MATERSKÉ ŠKOLY
Slovenčina ZUŠ Čestné vyhlásenie - súhlas so započítaním do zberu údajov
Slovenčina Domáci AG samotest - oznámenie o použití
Slovenčina Ako podať Návratku k žiadosti o dotáciu na stravu


Prihlasovanie na akcie, ankety, konzultačné hodiny

Slovenčina Žiak a rodič - ako sa prihlásiť na akciu?
Slovenčina Rodičia s viacerými deťmi - ako hlasovať v prihlasovacej akcii za viac detí?
Slovenčina Žiak/rodič - ako môžem zmeniť svoju voľbu
Slovenčina Prihlasovanie na konzultácie
Slovenčina Ako sa žiak/rodič pripojí na online konzultácie?
Slovenčina Ako môžem hlasovať v ankete cez EduPage?


Elektronická prihláška na ZŠ

Slovenčina Prihláška na ZŠ - ako môže rodič vytlačiť alebo zmeniť odoslanú prihlášku
Slovenčina Maturanti - načítanie známok zo SŠ z EduPage do elektronickej prihlášky na VŠ
Slovenčina Uchádzač - ako si pozrieť rozhodnutie o prijatí/neprijatí a ako dať vedieť SŠ, že na ňu nastúpim?
Slovenčina Uchádzač - ako podať odvolanie v prípade neprijatia?
Slovenčina Uchádzač prijatý na odvolanie - zmena potvrdenia o nástupe


Potvrdenie o návšteve školy

Slovenčina Rodič - Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa?
Slovenčina Rodič - Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy v angličtine
Slovenčina Ako si môžem uložiť potvrdenie o návšteve školy do mobilu?


Vyzdvihovanie zo školy

Slovenčina Rodič - prvotné nastavenia funkcie Vyzdvihovania zo školy
Slovenčina Rodič - Ako vyzdvihnúť dieťa zo školy
Slovenčina Rodič - zabudol som kód pre vyzdvihovanie detí


Prijímacie skúšky na SŠ - žiak/rodič

Slovenčina Ako sa môže uchádzač prihlásiť na strednú školu cez EduPage?
Slovenčina Ako zmením / zmažem prihlášku na strednú školu?
Slovenčina Uchádzač - ako pridám prihlášku na ďalšiu školu?
Slovenčina Ako uviesť na prihláške na strednú školu iba jedného rodiča/zákonného zástupcu?
Slovenčina Ako si uložím rozpísanú prihlášku?
Slovenčina V prihláške mám nesprávne uvedené/chýba zdravotné znevýhodnenie
Slovenčina Uchádzač - ako si pozrieť rozhodnutie o prijatí/neprijatí a ako dať vedieť SŠ, že na ňu nastúpim?
Slovenčina Uchádzač - ako podať odvolanie v prípade neprijatia?
Slovenčina Môžem zmeniť rozhodnutie o nastúpení?
Slovenčina Som prijatý na jednu školu, na druhú ešte čakám na odvolanie. Čo s potvrdením nástupu?
Slovenčina Uchádzač prijatý na odvolanie - zmena potvrdenia o nástupe


Straty a nálezy

Slovenčina Kde uvidí žiak/rodič zoznam nájdených vecí?


Platby z pohľadu rodiča

Slovenčina Ako platiť školské poplatky z aplikácie EduPage cez bankové aplikácie
Slovenčina Platby na EduPage pre rodičov - základné otázky
Slovenčina Platby - farebné rozlíšenie poplatkov v mobilnej aplikácii
Slovenčina Platby na webe - čo má rodič platiť
Slovenčina Rodič - Platba kartou
Slovenčina Rodič - platba cez aplikáciu VIAMO
Slovenčina Rodič - Chcem uhradiť poplatky v inej sume
Slovenčina Rodič - Chcem uhradiť poplatky za 2 mesiace
Slovenčina Rodič - Chcem zaplatiť poplatky za celý rok naraz
Slovenčina Rodič - chcem zaplatiť cez inú bankovú aplikáciu
Slovenčina Ako si používateľ nastaví účet na vrátenie peňazí