Elektronická prihláška

Slovenčina   Ako môže rodič vytlačiť alebo zmeniť odoslanú prihlášku
Slovenčina   Maturanti - načítanie známok zo SŠ z EduPage do elektronickej prihlášky na VŠ
Slovenčina   Uchádzač - ako si pozrieť rozhodnutie o prijatí/neprijatí a ako dať vedieť SŠ, že na ňu nastúpim?
Slovenčina   Uchádzač - ako podať odvolanie v prípade neprijatia?
Slovenčina   Uchádzač prijatý na odvolanie - zmena potvrdenia o nástupe