Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?

Slovenčina Čeština

V správach v mobilnej aplikácii môžete vyhľadávať kliknutím na ikonu lupy (1.obrázok) a zadaním vyhľadávaného textu.

Taktiež si môžete filtrovať len správy týkajúce sa konkrétneho predmetu tým, že namiesto "Všetky hodiny" vyberiete len konkrétny predmet (3. obrázok).

Ako filtrovať / vyhľadávať v správach na webe?

Viac návodov k mobilnej aplikácii pre rodičov: Rodič a žiakov: Žiak

Viac návodov k EduPage pre rodičov: Som rodič a žiakov: Som žiak