Plnomocenstvo na preberanie žiaka zo školy

Plnomocenstvo na preberanie dieťaťa zo školy môže rodič/zákonný zástupca udeliť napríklad inému rodinnému príslušníkovi.

Ak to Vaša škola povolí, splnomocnenie na preberanie dieťaťa zo školy môžete podať elektronicky cez EduPage. Splnomocnenie platí spravidla na celý školský rok.

Môžete tak spraviť aj prostredníctvom EduPage mobilnej aplikácie.
Na úvodnej obrazovke kliknite na 'červené plus' alebo na dlaždičku 'Žiadosti/Vyhlásenia'.
Kliknite na 'Pridať žiadosť/vyhlásenie' a vyberte vyhlásenie zo zoznamu dostupných žiadostí a vyhlásení.
Vyplňte údaje za osobu, ktorej chcete splnomocnenie udeliť.
V hornej časti obrazovky následne stlačte "Podať novú žiadosť/vyhlásenie" a žiadosť bude odoslaná škole (triednemu učiteľovi).

Plnomocenstvo môžete vyplniť aj po prihlásení sa z webu:
Stlačte tlačidlo 'Štart' v ľavom hornom rohu a z obľúbených položiek vyberte 'Žiadosť/Vyhlásenie':

Vyberte si zo zoznamu žiadostí a vyhlásení.

Vyplňte potrebné údaje o osobe, ktorú na preberanie dieťaťa chcete splnomocniť. Vyplnené splnomocnenie uložením odošlete.

O akceptovaní Plnomocenstva budete informovaný správou či už vo webovej aplikácii, alebo v mobilnej aplikácii na svojom smartfóne.

Plnomocenstvo je možné podať iba z rodičovského konta.