Ako vidí rodič ospravedlnené aj neospravedlnené hodiny svojho dieťaťa

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Rodič má zo svojho konta prístup k údajom o vymeškaných hodinách svojho dieťaťa.
Každý deň vidí aktuálne informácie a môže lepšie skontrolovať dochádzku svojho dieťaťa. Červené ikony označujú neospravedlnené absencie, zelené ikony sú ospravedlnené obsencie.

Na webe kliknite na dlaždičku Moja dochádzka.


Absencie sú označené červenou ikonou. Tie, ktoré sú ospravdlnené, sú podfarbené na zeleno s písmenkom "o".