Ako uviesť na prihláške na strednú školu iba jedného rodiča/zákonného zástupcu?

Ak má žiak iba jedného rodiča / zákonného zástupcu, môže v prihláške uviesť iba jeho.
Prihlášku na strednú školu má uchádzač zo základnej školy možnosť vyplniť zo svojho EduPage.
Ako sa môže uchádzač prihlásiť na strednú školu cez EduPage?
Pri vypĺňaní prihlášky je v nej automaticky prednastavené vypĺňanie údajov za obidvoch rodičov/zákonných zástupcov uchádzača.

Kliknite na fajku v modrom štvorčeku. Údaje za druhého rodiča / zákonného zástupcu sa potom nebudú zadávať.