V prihláške mám nesprávne uvedené/chýba zdravotné znevýhodnenie

Súčasťou prihlášky žiaka na strednú školu je informácia o zdravotnom znevýhodnení.
Túto informáciu o žiakovi vedie škola vo svojom školskom informačnom systéme.

Ak sa v prihláške zdravotné znevýhodnenie nezobrazuje správne, alebo sa nezobrazuje vôbec, prosíme poskytnite škole potrebné informácie o zdravotnom znevýhodnení a požiadajte školu o ich úpravu v školskom informačnom systéme.
Keď škola údaje upraví, automaticky sa Vám načítajú do rozpracovanej prihlášky.