Zverejnenie ankety

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew

Ak chcete upraviť anketu, v ľavom menu zvoľte Komunikácia a vyberte Prihlasovanie/Ankety.


Zobrazí sa zoznam prihlasovacích akcií a ankiet. Pri ankete, ktorú chcete zverejniť, kliknite na 3 bodky.


Zvoľte upraviť.


V úvodnej časti prepnite stav na Zverejnené a stlačte Hotovo.


Anketa je zverejnená, účastníci môžu hlasovať.

Viac návodov: Ankety