Nechodia vám notifikácie v mobilnej aplikácii?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Ak vám nechodia notifikácie v EduPage aplikácii, overte tieto nastavenia:

1. Máte vypnuté notifikácie v mobilnej aplikácii EduPage?
V ľavom hornom rohu zvoľte Nastavenia a z nich vyberte Notifikácie. Tu sa dajú zapnúť/vypnúť notifikácie k jednotlivým funkciám EduPage ako aj to, či majú chodiť so zvukom.

2. Máte vypnuté oznámenia pre aplikáciu EduPage v nastaveniach mobilu?
Choďte do nastavení vášho mobilného telefónu, zvoľte Oznámenia, vyhľadajte aplikáciu EduPage. Máte zapnuté notifikácie?

3. Niektoré typy správ chodia len jednému rodičovi - napr. výzva na zadanie elektronickej ospravedlnenky.