Záložke s chatom mi prekáža, ako ju schovám?

chat zavadzia, chat prekrýva

Slovenčina Deutsch Čeština

Ak vám záložka s chatom prekrýva EduPage stránku, jednoducho stlačte ikonu chatu a záložka sa stratí.