Chat s jedným adresátom

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew

Rozhovor môžete viesť len s jedným žiakom, rodičom či učiteľom.
Do vyhľadávača zadajte meno žiaka, učiteľa alebo rodiča. Kliknutím vyberte, s kým chcete začať rozhovor.

Po výbere sa vám otvorí nové konverzačné okno. Nachádzajú sa tu všetky konverzácie, ktoré ste si s vybraným človekom vymenili v minulosti.

Ak je okno zelené, dotyčný adresát je online. Ak je modré, je offline. Môžete mu napísať, konverzácia sa nestratí. Uvidí ju pri ďalšom prihlásení sa. Bude na ňu upozornený notifikáciou.

Konverzáciu zavriete stlačením X v pravom hornom rohu. Obsah konverzácie sa tým nestratí.