Chat - online rozhovor

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew

Edupage umožňuje používateľom – či už učiteľom, rodičom alebo žiakom využívať chat na vzájomnú konverzáciu. Napríklad žiaci v rámci svojej triedy, učitelia medzi sebou, alebo učitelia so žiakmi či rodičmi.


Každá skupina používateľov má preddefinované skupiny na konverzáciu.
Môžete vyberať skupinu žiakov mojej hodiny, konkrétnych používateľov, prípadne si vytvoriť vlastnú skupinu používateľov chatu: Chat - Ako si vytvoriť vlastnú skupinu?

Po napísaní správy po políčka Text správy odošlete stlačením šipky. Adresáti správy dostanú notifikáciu jednak na webovej stránke, jednak v mobilnej aplikácii.


Správa sa nestratí, ak adresát nie je momentálne prihlásený. Takisto staršie správy sa uchovávajú.

Chat s jedným adresátom