Ako pridať oznam na nástenku?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Edupage umožňuje administrátorovi alebo učiteľovi zverejniť oznamy na elektronickej nástenke buď pre kolegov učiteľov alebo pre triedu, v ktorej je triedny. Oznam pre triedu dostanú žiaci a ich rodičia.

V hornom menu stlačte tlačidlo Štart a z obľúbených položiek vyberte Nástenka.

Vyberte skupinu používateľov, pre ktorých chcete oznam zverejniť.

Zadajte text správu. Môžete priložiť aj súbor.

Vybratí používatelia sa o vašom ozname dozvedia či už na webovej stránke, alebo v mobilnej aplikácii.
K oznamom na triednej nástenke sa dostanú len prihlásení používalia (žiaci, rodičia, triedny učiteľ) z danej triedy.