Ako zadať, ak sa časť žiakov zúčastní na udalosti a časť má vyučovanie v inej triede? (funkcia dočasné preradenie žiakov)

lyžiarsky, dočasné preradenie žiakov

English Slovenčina Deutsch Čeština

V EduPage sme zjednodušili spôsob, ako dočasne preradiť žiakov, ktorí sa nezúčastňujú školského podujatia, do inej triedy.

Vytvorenie udalosti lyžiarsky výcvik

1. Zadajte udalosť do kalendára. Zadajte dátum, učiteľov a žiakov. V tomto príklade ide trieda 5.A na lyžiarsky výcvik od 16.-20.1.


Dvaja žiaci sa výcviku nezúčastnia a budú mať vyučovanie v inej triede.

2. Prevezmite túto udalosť do suplovania a pridajte chýbajúcich učiteľov.


Dočasné preradenie ostávajúcich žiakov

3. Zadajte dočasné preradenie ostávajúcich žiakov prostredníctvom funkcie Nástroje - Dočasné preradenie žiakov.


Vybrať podľa udalosti - klikneme na danú udalosť a v časti Žiaci sa nám zobrazia zvyšní žiaci.


Teraz preradíme oboch žiakov súčasne do inej triedy, napr. do 6.A. Najprv do hodín, ktoré sa vyučujú pre celú triedu.
Vyberieme triedu, do ktorej žiakov preradíme: vtedy sa zobrazí rozvrh triedy. Kliknutím na celá trieda sa žiaci priradia do hodín, ktoré sa vyučujú pre celú triedu.


Žiaci sú zaradení do hodín s celou triedou:

4. Delené hodiny sú šedé, do nich treba žiakov zaradiť jednotlivo. Podľa počtu žiakov, prípadne iných kritérií môžete rozhodnúť, do ktorej skupiny budú žiaci dočasne preradení. Kliknite na delenú hodinu a zvoľte Pridať.


Na obrázku vidíme, ako sa zmení počet žiakov na hodine.

Pozor!
Je bežné, že máte v jeden deň viacej preradení (napr. časť žiakov ide do jednej triedy/skupiny a iná časť inde). Ale jeden žiak sa nemôže nachádzať v dvoch preradeniach. Systém vás pri editácii na takýto problém upozorní červeno vysvieteným menom žiaka.
Tieto duplicity treba vyriešiť - vymazať žiakov z preradenia (krížikom za menom), prípade vymazať celé preradenie.

5. Nakoľko táto udalosť nebola vytvorená pre celú triedu, ale pre jednotlivých žiakov, je potrebné v ďaľšom kroku aj danú triedu pridať ako chýbajúcu. Zbavíme sa tým pôvodných vyučovacích hodín v triednej knihe, ktoré budú mať po novom nula žiakov, nakoľko časť žiakov je na výlete a zvyšok je preradený do inej triedy. Hodiny pôvodnej triedy s nula žiakmi preto strácajú zmysel.
Tento krok je možné vykonať už aj vyššie v bode 2.

6. Po vypublikovaní suplovania sa rozvrh pre týchto 2 žiakov zmení.

7. V triednej knihe neprítomnej triedy, tu 5.A vidíte naplánovanú udalosť a hodiny z vyučovania sú zrušené.


V triednej knihe triedy 6.A vidíte, že na vyučovaní sú dočasne 2 žiaci navyše.


V dochádzke ich vidíme taktiež.

Ak kliknete na žltú nápovedu alebo na ikonku dochadzky žiakov, zobrazia sa ďalšie podrobnosti:

Chcete upraviť dočasné preradenie? Kliknite v suplovaní na "Dočasné preradenie žiakov" a zvoľte Edituj. Pokiaľ nevidíte ikonku dočasného preradenia (napríklad z dôvodu dlhého zoznamu chýbajúcich učiteľov, tak prosím rolujte nižšie (alebo kliknite na text "Chýbajúci učitelia" a tým sa zbalíte zoznam chýbajúcich učiteľov) a nájdete ju pod menami chýbajúcich učiteľov.

V tomto návode je popísaný najjednoduchší príklad lyžiarskeho výcviku. Rovnako sa zadáva lyžiarsky aj pre viacej tried, napr. 9.A, 9.B, 9.C a zvyšní žiaci budú dočasne preradení buď do zvyšných tried, alebo sa môžu učiť podľa rozvrhu jednej z neprítomných tried, napríklad 9.A. V takomto prípade v bode 5 zadať ako chýbajúce triedy len 9.B a 9.C. Nie triedu, podľa ktorého rozvrhu sa zvyšní žiaci budú učiť.
Ako zadať, keď sa časť žiakov zúčastní na udalosti a časť má vyučovanie v inej triede? (funkcia spájanie tried)

Ďalšie tipy:

Dočasné preradenie žiakov sa môže použiť aj na jeden deň (návšteva divadla atď.).
Preradenie môžete robiť aj jednotlivo pre každého žiaka individuálne.
Priradenie je možné do každej triedy (nemusí to byť len paralelná trieda).