Hybridné vyučovanie, vyučujúci je v karanténe

Hybridné vyučovanie, online hodiny, dozor v triede

Najprv zadajte udalosť: Časť žiakov sa vyučuje prezenčne, časť dištančne. Ako to zadať v triednej knihe?

Keď pôvodný učiteľ vyučuje online z domu, nezadajte ho ako chýbajúceho v suplovaní pretože by nemohol zapísať učivo ani vytvoriť online hodinu. Je však potrebné pridať učiteľa k žiakom, ktorí sú v škole. Zvoľte nástroje a vyberte hodinu s učiteľom v karanténe.


Následne k vyučujúcemu pridajte učiteľa, ktorý je fyzicky so žiakmi v triede: