Ako vytvoriť novú hodinu v Suplovaní

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

Ak potrebujete vytvoriť novú hodinu, môžete tak urobiť na karte "Hlavný" v menu "Nástroje - Pridať novú hodinu" :


Pri výtváraní najprv vyberte triedu, príp. spojené triedy:


V druhom kroku vyberiete či má byť hodina pre celú triedu, alebo iba skupinu žiakov:


Ďalej už pokračujete ako pri zadávaní štandardného suplovania - vyberiete vyučujúceho, učebňu, predmet a vyučovaciu hodinu. Program automaticky zobrazí prípadné kolízie:


Po finálnej úprave (napr. vyučovacej hodiny), potvrdíte tlačidlom "OK".

Poznámky:
Niekedy je jednoduchšie pôvodnú hodinu zrušiť (nastaviť ako odpadlo) ako vytvárať jednu alebo dve nové hodiny ako bolo opísané v tomto článku.

Pozrite si tiež:
Ako môžem vymazať suplovanie?