Posúvanie kartičiek ručne

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Ako uz bolo spomínané, rozvrh môžete meniť jednoducho posúvaním kartičiek. Program samozrejme kontroluje prípadné kolízie tried a učební.

Postup posúvania kartičky:

1. Kliknite na kartičku myšou a "zoberte ju". Teraz kartičku myšou posúvajte:


Môžete kliknúť aj na kartičku zo spodného panelu neumiestnených kartičiek.

Trieda, ktorej patrí daná kartička, bude zelená. Program vám nedovolí ju umiestniť do iného riadku.

Hlavičky stĺpcov môžu mať takéto farby:
Zelená znamená, že je to v poriadku;
Modrá znamená otáznikovú pozíciu;
Červená znamená obsadenú pozíciu (pozíciu, kedy je učiteľ priradený niekde inde),
Šedá znamená úplne nevhodnú pozíciu (voľno).

2. Kartičku umiestnite kliknutím na želanú pozíciu.

Keď umiestnite kartičku, program automaticky danej hodine priradí zo zoznamu voľných učební niektorú voľnú učebňu. Ak umiesnite kartičku na takú pozíciu, kde nie je žiadna učebňa voľná, program to síce akceptuje, ale na ľavom okraji kartičky sa zobrazí biely prúžok na označenie toho, že tejto kartičke nie je priradená žiadna učebňa.

Podobne vám program dovolí aj umiestnenie kartičky na nepovolenú pozíciu. Ale upozorní vás červeným prúžkom na kartičke. Potom už je to len na vás, či chcete mať kartičku na tejto pozícii alebo nie.

V prípade kolízie softvér buď vymení kartičky, alebo ukáže takéto okno, v prípade, že sa stretá viac kartičiek:


Môžete si vybrať postup na vyriešenie kolízie. Ak si vyberiete inú kartičku z tohto menu, pôvodná kartička bude umiestnená a vy pokračujete s vybranou kartičkou.