Niektoré seminárové hodiny nevidno v rozvrhu triedy, iba v rozvrhu učiteľa, v čom je problém?

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Hebrew Bulgarian

Toto nastáva vtedy, ak na uvedený seminár nie je prihlásený žiaden žiak z triedy. Za takých okolností sa vytvorí kartička "Bez triedy", ktorá sa dá umiestnit iba do rozvrhu učiteľa.

Riešením situácie je buď prihlásiť na tento seminár nejakých ziakov z triedy, alebo vymazať uvedenú hodinu z úväzku učiteľa.

Poznámka: Podobná situácia môže nastať aj pri seminári, kde su spojení žiaci z dvoch tried. V takom prípade môže nastať situácia, že na seminár sú prihlásení žiaci iba z jednej triedy a teda kartička sa zobrazuje iba v rozvrhu tejto triedy. Pokiaľ chcete aby sa karticka zobrazila aj v rozvrhu druhej triedy, musíte z tejto triedy prihlásiť nejakých žiakov na seminár.