Delené kartičky sú umiestnené na príliš veľkom počte pozícií v triede XY.

verification-CPodmBlokPozicie

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Tento problém súvisí aj s problémom Trieda XY má v rozvrhu okno..

Program automaticky počíta pre každé delenie koľko pozícií môže byť plne obsadených (to je všetko študenti/skupiny z triedy) s ich hodinami.

V rozvrhu sú aj také pozície, kedy všetci študenti musia mať hodinu, napríklad kvôli kontrole okien v rozvrhu triedy alebo preto, že všetci študenti musia začínať vyučovanie prvou hodinou. Ak umiestnite kartičky z delení na viac takýchto pozícií, ktoré môžu buť plne obsadené, program vyhlasi chybu.