Prečo testovať rozvrh?

základný test

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Predtým, než začnete generovať, je potrebné, aby váš rozvrh prešiel základným testom. Túto funkciu nájdete v hlavnej ponuke ako "Testuj" alebo v ponuke "Rozvrh - Testuj".

Tento prvotný test sa pokúsi vygenerovať malé časti rozvrhu (osobitne každú triedu/učiteľa/predmet/učebňu), aby zistil základné chyby v zadaných údajoch alebo podmienkach. Nájsť tieto chyby je veľmi dôležité, pretože, ak sa nepodarí vygenerovať rozvrh čo i len pre jednu triedu (toto zistenie trvá len pár sekúnd), určite tak nebude možné vygenerovať rozvrh ako celok (a teda generovanie takéhoto rozvrhu nikdy nemôže skončiť úspešne). Základné testovanie vám preto môže ušetriť veľa času, ktorý by ste inak strávili generovaním "nemožného" rozvrhu a odporúčame vám ho vykonať po každej relevantnej zmene v zadaniach (pridanie novej alebo zmena nejakej podmienky či vzťahu, úpravy v nastaveniach hodín, ...)

Test oznámi nejaký problém. Čo ďalej?

Základný test generuje po jednom každú položku (triedu, učiteľa, predmet, učebňu), to však neznamená, že po úspešnom teste je vždy možné vygenerovať rozvrh ako celok - problémy totiž nemusia byť naviazané iba na jednotlivú triedu/učiteľa, no objavia sa až keď sa pokúsite generovať dve alebo viac položiek naraz (tried, učiteľov, ... ), resp. celý rozvrh.
Ak váš rozvrh prejde úspešne testom, ale stále sa nedá vygenerovať ako celok, na zistenie konkrétnej chyby v zadaniach vám odporúčame vyskúšať aj ďalšie nástroje analýzy rozvrhu.

Pozri tiež:
Testovanie viacerých tried/učiteľov naraz
Analyze the timetable by generation
Analyze the timetable by Extended tests