Kontrola zadania a generovania

wizardgenerate

English Slovenčina España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Português Indonesian Croatian Hebrew Mongolian Bulgarian

Po zadaní základnych údajov si môžete vygenerovať rozvrh. Na generovanie rozvrhu stlačte tlačítko "Generuj rozvrh" a ukončite Sprievodcu:

Dialógové okno pri Generovaní vám odporučí Testovať rozvrh pred samotným generovaním. Je vhodné pozrieť si články vysvetľujúce generovanie:
Začiatok generovania
a
Dobrý spôsob ako vygenerovať rozvrh

Ak ste tak ešte neurobili, odporúčame vám pozrieť si aj Ukážku programu:
Ukážka programu