Čo znamená dialógové okno, ktoré sa zobrazuje počas generovania?

Gener_progress

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Toto dialógové okno je zobrazené počas celého generovania a ukazuje vám progres vášho generovania:

1. lišta progresu ukazuje celkový počet kartičiek v rozvrhu. Taktiež ukazuje koľko kartičiek softver nemohol umiestniť do rozvrhu. Ak generovací algoritmus nemohol umiestniť niektoré kartičky do rozvrhu, farba tejto lišty sa zmení a zobrazí sa clekový počet neumiestnených kartičiek. Napríklad 3/768. Generovanie pokračuje, napriek tomu, môžete zvážiť jeho zastavenie, skúsiť znovu a/alebo poľaviť niektoré podmienky.

2. táto lišta ukazuje koľko rozvrhov za sekundu vie počítač skontrolovať. Toto číslo je však iba informatívne a nie reálna hodnota.

3. táto lišta zobrazuje koľké podmienky boli poľavené, ak ste dovolili poľavenie podmienok. Ak je toto číslo vyššie než by ste očakávali, môžete zastaviť generovanie a okamžite pustiť kotrolu (stlačte Medzerovník). Ukáže vám to, ktorá podmienka bola poľavená. Môže vám to napomôcť zistiť, s čím mal program problémy a môžete na to reagovať. Viac o poľavení podmienok môžete nájsť v tejto kapitole Poľavenie z podmienok.

4. Celkový progres. Vašou úlohou je dostať to čo najviac doprava. Hoci ako môžete vidieť, ak generátor uz nemôže pokračovať vo vybranom smere, môže ísť dokonca smerom späť, vyhodiť zopár kartičiek z rozvrhu a skúsiť iný spôsob. Je to veľmi podobné ako by to robili ľudia manuálne. Poznámka: zložitosť generovania viac menej znamená ako trvdohlavý je generátor, koľko snahy vloží do skúmania každej možnosti skôr než skúsi ďalší spôsob. Viac k zložitosti nájdete v tejto kapitole: Čo znamená zložitosť generovania?.

5. Táto lišta ukazuje určitý lokálny progres v skúmaní aktuálnej cesty. Ak progres smeruje čo najviac doprava, vyvodzuje záver, že aktuálny smer je chybný a ide späť skúsiť niečo iné.

6. Tento graf vám ukazuje históriu celkového progresu (bod 4). Všimnite si prosím malú zelenú vertikálnu lištu v ľavej časti grafu. Táto zelená lišta ukazuje maximálne dosiahnutý progres. Čo sa môžete z tohto grafu dozvedieť? Ak zlená vertikálna lišta je takmer hore, znamená to, že v určitom čase počas generovania iba pár kartičiek nebolo umiestnených. Je dobré znamenie, že generovanie bude úspešné. na druhej strane ak lišta je na 10-tich percentách a graf vykazuje rovnú čiaru, generátor sa pokúša vyriešiť nejakú skupinu kartičiek niekde úplne na začiatku. Možno by bolo dobré skontrolovať, ktorá je to skupina a skúsiť generovať iba túto skupinu. Hoci niekedy treba počkať a dať algoritmu čas na nájdenie riešenia.

7. aktuálna kartička, ktorú sa počitač pokúša umiestniť do rozvrhu. Všimnite si prúžok v hornej časti kartičky. Ak sa tento prúžok zmení na červený, znamená to, že uz bolo viac neúspešných pokusov generovať túto kartičku a ak ich bude ešte takých pár, táto kartička bude vynechaná z generovania.

Tipy:

a.) Pozrite prosím linku na kapitolu Dobrý spôsob ako vygenerovať rozvrh.

b.) Môžete generovať viac rozvrhov na jednom počítači, musíte však naraz spustiť paralelné príklady softvéru. Alebo môžete vygenerovať rozvrh a pozrieť iné varianty v druhom príklade aSc Rozvrhov.