Ukážka programu

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Português Indonesian Croatian Hebrew Mongolian Bulgarian

Ukážku programu môžete spustiť buď z dialógu demo verzie alebo z menu Help/Ukážka programu:

Ukážka programu pozostáva z niekoľkých častí. Kliknite na tlačítko, o ktorej časti programu sa chcete dozvedieť viac.

Potom už iba čítajte texty a stlačením tlačítka Enter sa môžete posúvať ďalej v ukážke. Keď daná čast ukážky skončí, vrátite sa späť do dialógu ukážky a môžete si vybrať inú časť.