Podpisovanie/potvrdzovanie suplovania

English Slovenčina Russian Lithuania

Po vypublikovaní suplovania na daný deň sa automaticky rozpošlú notifikácie tým učiteľom, ktorých sa týka zmena v rozvrhu.

Každý suplujúci učiteľ tak môže cez mobilnú aplikáciu potvrdiť, že je o suplovaní informovaný. Kliknite na ikonu suplovania, po potvrdení sa zmení na zelenú fajočku. Suplovanie potvrdíte stlačením ikony fajočky v hornej časti obrazovky (krok 2).


Podobne na webe - kliknutím na ikonu suplovania sa ikona zmení na fajočku.


V hornej časti obrazovky treba potvrdiť suplovanie.


Administrátor si potom môže v záložke Notifikácie odsledovať tých učiteľov, ktorí zatiaľ nepotvrdili suplovanie v okne notifikácii v administrácii suplovania.