Ako môžem zobraziť rozvrh na aktuálny týždeň

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

To čo vidíte v Online prehliadači rozvrhu v Edupage je rozvrh platný na dnešný deň. Vo väčšine prípadov je to v poriadku, ale ak sa rozvrh menil uprostred týždňa, môže vás takto zobrazený rozvrh zmiasť. Napríklad, ak je od stredy vypublikovaný nový rozvrh, bolo by lepšie zobraziť rozvrh tak, že v pondelok a utorok sa zobrazia hodiny podľa starého rozvrhu a od stredy do piatku už podľa nového rozvrhu.

Online prehliadač môžete nakonfigurovať tak, aby zobrazoval rozvrh na aktuálny týždeň. Toto vyrieši hore spomenutý problém, ale má to aj ďaľšie výhody:

- pri dvojtýždňovom rozvrhu sa zobrazí rozvrh za správny týždeň
- do rozvrhu sa zahrnú aj zmeny zo suplovania. Napríklad, ak nejaká hodina odpadla, v rozvrhu sa nezobrazí.
- do zobrazeného rozvrhu sa zahrnú aj informácie z udalostí. Napríklad, ak je nejaký deň sviatok, tak sa na ten deň nezobrazia žiadne hodiny.

Pred tým ako zapnete túto funkciu
Predtým, ako zapnete túto funkciu, uistite sa, že:

- dáta z rozvrhu sú správne prepojené na dáta v Edupage databáze
- vaša škola súhlasí so zverejnením suplovania. Ak si vaša škola neželá zobrazovať informáciu o suplovaní učiteľov, môžete nakonfigurovať prehliadač tak, aby sa rozvrhy učiteľov nezobrazovali.
- ak máte dvojtýždňový rozvrh, uistite sa, či sú správne nastavené týždne v rozvrhu

Ako sa táto funkcia zapína
Funkciu zapnete v Online prehliadači rozvrhu - Nastavenia - "Zobraziť rozvrh na aktuálny týždeň":

Po zapnutí tejto funkcie bude prehliadač rozvrhu zobrazovať rozvrh na aktuálny týždeň. Užívateľ ho môže prepnúť na "ďalší týždeň" pomocou menu vpravo, alebo si môže zobraziť bežný rozvrh.


Poznámky
- Flash prehliadač (verzia pre tlač) nie je pri prezeraní rozvrhu na aktuálny týždeň k dispozícii. Keď sa však prepnete na bežný rozvrh nahratý z programu aSc Rozvrhy, Flash zobrazenie bude fungovať.
- Ak nie sú objekty z rozvrhu správne prepojené na Edupage, niektoré rozvrhy sa nemusia zobraziť, na niektorých miestach sa môžu zobraziť čísla namiesto hodín, atď... Či je rozvrh správne prepojený s Edupage môžete skontrolovať pomocou funkcie "Overiť":
Ako môžem dodatočne synchronizovať dáta medzi rozvrhmi a EduPage?