Ako vytlačím naraz listinné rovnopisy pre viac záznamov

tlač, listinný rovnopis, doložka o autorizácii, hromadná tlač

EduPage umožňuje vybrať 300 adresátov a vytlačiť im listinný rovnopis rozhodnutia. Problém je, že vznikne niekoľko stostranový dokument, ktorý na niektorých školských počitačoch nie je možné zobraziť, respektíve trvá to dlho.
Dá sa to samozrejme vyriešiť tak, že si budete vyberať menšie skupiny adresátov, ale nie je to nutné – EduPage to vie spraviť za Vás.

Môžete vybrať ľubovoľný počet adresátov.

Ak EduPage zistí, že zostava by mohla zahltiť Váš počítač, automaticky Vám ponúkne možnosť rozdeliť ju na niekoľko častí. Zvoľte možnosť “rozdeliť”.

Následne sa v ukážke tlače môžete prepínať v jednotlivých častiach a tieto vytlačiť.